Solbjerg

Hej kære medlemmer.

Her lidt info om denne måneds kontingentopkrævning.

Fitnessabonnement opkræves forud, ligesom mange andre abonnementtyper. Da vi åbnede den 6/5, kunne vi selvsagt ikke på forhånd. have opkræve for maj, eftersom at genåbningsdatoen kom forholdvis pludselig.
Det betyder at denne måneds abonnement består af juni, og  25 dages abonnement (31 dage minus 6) fra maj.

Alle der er overflyttet fra Solbjerg fitness er overflyttet automatisk, med mindre de har tilkendegivet andet ønske forud for flytning, og ligesom alle andres abonnement, er de startet den 6/5.
De fleste der er overflyttet fra Solbjerg fitness, har modtaget et girokort og skal gentilmeldes PBS. Alle medlemmer overflyttet fra Solbjerg Fitness og indmeldte før 6/5 skal ikke betale for træning i maj.

En fejl i vores system betyder at flere der er i bero, også er blevet opkrævet. Hvis dette er sket for dig, eller du har oplevet uregelmæssigheder i din opkrævning og, at jeg ikke allerede har talt med dig, er du meget velkommen til at skrive på solbjerg@fitogsund.dk

Med venlig hilsen Helle Fejrskov,
Husleder, Fit&Sund Solbjerg

www.skanderborgbooking.dk/solbjerg lukker ved udgangen af juni 2021.